Legalisering

Når dokumenter udstedt af offentlige myndigheder skal benyttes i udlandet, er det ofte nødvendigt at legalisere dokumenterne.

Hvad er legalisering?
En legalisering er en påtegning, der bekræfter, at en underskrift er ægte. Det er derimod ikke et bevis på, at dokumentets indhold er korrekt.

Hvilke dokumenter skal legaliseres?
Et dokument udstedt af en færøsk myndighed, f.eks. en folkeregisterattest, et eksamensbevis eller en skatteattest, skal legaliseres af Rigsombuddet, før det sendes til Danmark (Udenrigsministeriet), jf. nedenfor.

Legalisering fra færøske myndigheder
I mange tilfælde skal underskrifter på dokumenter, der er udstedt af en færøsk myndighed el.lign., først legaliseres af landsstyret (det pågældende Stjórnarráð). Rigsombuddet vil normalt kunne give oplysning om, hvilket landsstyreområde et dokument hører under. Som eksempel kan nævnes en folkeregisterattest eller en vielsesattest, der er udstedt af en kommune. Her skal dokumentet først til legalisering i Heilsu- og Innlendismálaráðið (som er ressortmyndighed for kommuner og folkeregistre) og derefter til Rigsombuddet. Hvis der er tale om et eksamensbevis, skal Mentamálaráðið foretage den første legalisering.

Legalisering skal ske hos flere myndigheder
Når Rigsombuddet har legaliseret underskriften på dokumentet, skal Udenrigsministeriet legalisere dette for at bekræfte Rigsombuddets underskrift.

Rigsombuddet påtager sig normalt at sende dokumenterne videre til Udenrigsministeriet med anmodning om, at Udenrigsministeriet foretager legalisering og derefter sender dokumenterne tilbage til borgeren. Herved undgår man, at processen forsinkes ved, at dokumentet efter hver legalisering sendes tilbage til borgeren.

I mange tilfælde kræves det endvidere, at ambassaden for det land, hvor dokumentet skal benyttes, påtegner attesten for at bekræfte Udenrigsministeriets underskrift. Det anbefales, at man på forhånd kontakter den relevante ambassade for at indhente oplysninger om kravene til legalisering i det pågældende land. Såfremt der er behov for legalisering på et andet lands ambassade, kan Udenrigsministeriet videreformidle dokumentet til den pågældende ambassade efter anmodning fra afsenderen, og såfremt der vedlægges en frankeret kuvert med den pågældende ambassades adresse.

Betaling til Udenrigsministeriet
For hver underskrift, Udenrigsministeriet skal legalisere, koster det 195 kr. Beløbet skal indbetales via Udenrigsministeriets webshop ved at følge nedenstående link:

https://dys.um.dk/Shop/purchase/details/6291b557-b0ac-4f5c-ba08-5f11eaa991a7

Ønskes dokumenterne sendt til en adresse i udlandet, opkræves yderligere 98 kr. til dækning af porto ved anbefalet post eller 20 kr. til dækning af porto ved almindelig post. Venligst angiv den ønskede forsendelsesmåde.

Ved indleveringen af dokumenterne til Rigsombuddet medbringes en udskrift af kvittingeringen fra Udenrigsministeriets webshop.

Hvor lang tid tager legalisering?
Der vil normalt gå 8 – 10 dage fra det tidspunkt, hvor Rigsombuddet modtager dokumenterne, til de kommer retur fra Udenrigsministeriet. Dertil kommer, at der såfremt dokumentet skal legaliseres af et andet lands ambassade, må påregnes yderligere ekspeditionstid, som i sagens natur kan variere.

Andre statslige myndigheder på Færøerne
Et dokument fra andre statslige myndigheder på Færøerne end Rigsombuddet skal legaliseres af den pågældende øverste myndighed på Færøerne og derefter sendes direkte til Udenrigsministeriet efter ovenstående anvisninger.

Yderligere oplysninger kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside:

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik