Lov om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

(Ændring af grundbeløb)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som ændret ved § 3 i lov nr. 491 af 7. juni 2001 og § 3 i lov nr. 1128 af 24. november 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »1.612.000 kr.« til: »2.258.000 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juni 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik