Orientering om kongelig resolution af 7. april 2009

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 7. april 2009 besluttet

at det må behage Deres Majestæt

at afskedige i nåde velfærdsminister og minister for ligestilling Karen Moustgaard Jespersen,
at fritage finansminister, Kommandør af Dannebrogordenen, Lars Løkke Rasmussen for denne stilling,
at fritage beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen for denne stilling, og udnævne ham til finansminister,
at bestemme
at ressortansvaret for ligestillingsområdet overføres fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet,
at ressortansvaret for sager vedrørende lov om soci-al pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet al-mindelig og almindelig førtidspension mv., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og for-skudsvis udbetaling af børnebidrag, §§ 81- 85 a i lov om aktiv socialpolitik, lov om Den Sociale Pensionsfond samt ressortansvaret for Sikringsstyrelsen overføres fra Velfærdsministeriet til Beskæftigelsesministeriet,
at betegnelsen for Velfærdsministeriet ændres til Indenrigs- og Socialministeriet,
at udnævne medlem af Folketinget Inger Støjberg til beskæftigelsesminister og minister for ligestilling,
at udnævne medlem af Folketinget Karen Ellemann til indenrigs- og socialminister.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik