Lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik

LOV nr 322 af 05/05/2004

Lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik (Ændring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægteskab)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, som ændret ved § 2 i lov nr. 491 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer: 1. I § 2, stk. 1, ændres »3.706.000 kr.« til: »12.775.000 kr.« 2. Efter § 3 indsættes: »§ 4. Skulle ægteskabet mellem kronprins Frederik og kronprinsesse Mary blive opløst ved kronprins Frederiks død, tillægges der kronprinsesse Mary en standsmæssig bolig og årpenge med et årligt grundbeløb, der udgør 6.387.500 kr. Stk. 2. Årpengebeløbet i henhold til stk. 1 reguleres og udbetales i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 2 og 3. Stk. 3. Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4. § 5. Så længe kronprinsesse Mary oppebærer årpenge, kan hun ikke nyde særligt vederlag for statstjeneste.«

§ 2

Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvor ægteskabet indgås.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004 Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik