Emneoversigt

Vedrører din henvendelse et andet ministeriums fagområde?
Du får hurtigere svar, hvis du går den lige vej til det relevante ministerium.

Oversigten indeholder emner, som Statsministeriet modtager henvendelser om. Emnet er placeret under det ministerium, der bedst kan svare.

aktiveringsindsats
barselsdagpenge
dagpenge
efterløn
fleksjob
jobcentre
kontanthjælp
sygedagpenge
dagtilbud
folkeafstemninger
handicappede
integration
udsatte grupper
affald
biobrændstoffer
elektricitetsforsyning
energi
råstoffer
klima og CO2
tele­kommunikation
vandforsyning
varmee
betalingstjenester
det indre marked
enklere regler og færre byrder
erhvervspolitik
finansiel Stabilitet
finansielle markeder
forsikring og Pension
landdistrikter
mobil- og bredbåndsdækning
penge- og realkreditinstitutter
planlægning
planlov
produktsikkerhed
regnskaber
søfart
turisme
virksomheders samfundsansvar
vækst- og konkurrenceevne
vækstkapital
digitalisering
finanslov
finanspolitik
international økonomi
offentlige finanser
offentlige selskaber
staten som arbejdsgiver
økonomisk politik
økonomiske fremskrivninger
cybersikkerhed
forsvarets organisation og kapaciteter
materiel til Forsvaret
redningsberedskabet
udsendte soldater
veteraner
anklagemyndigheden
domstolene
færdselsloven
PET
politiet
straffeloven
terror
udlændinges erhvervelse af fast ejendom
våbenloven
folkekirken
trosforhold
arkitektur
biblioteker
film
idræt
kulturarv
licens
teatre
medier
museer
dyrevelfærd
ernæring
fødevaresikkerhed
fødevarer
kemikalier
klimatilpasning
luftkvalitet
landbrug
miljø
natur
natura2000
vandrammedirektiv
bilbeskatning
boligjobordningen
ejendomsvurderinger
ejendomsværdiskat og grundskyld
erhvervsskatter
indkomstskat
kommuneskat
pensionsbeskatning
SKAT
skatter og afgifter
sort arbejde
apoteker
forebyggelse
medicin
patientrettigheder
psykiatri
sundhedsvæsenet
sygdomme
ældre
almene boliger
DSB
Femern Bælt-forbindelse
færdselsloven
metrocityringen
motorveje
Post Danmark
rejsekort
takster i den kollektive trafik
trafiksikkerhed
erhvervsakademier
forskning
professionshøjskoler
statens uddannelsesstøtte
universiteter
videregående uddannelser
udenrigs- og sikkerhedspolitik
EU-samarbejdet
udviklingssamarbejde
nødhjælp
menneskerettigheder
eksportfremme
handelspolitik
visum og borgerservice
hjælp til danskere i udlandet
rejsevejledninger
fiskeri
ligestilling
asyl
familiesammenføring
integration
opholdstilladelse på grund af beskæftigelse
statsborgerskab
visum
erhvervsuddannelser
folkeskole
gymnasiale uddannelser
ungdomsuddannelser
voksen- og efteruddannelse
familieretlige forhold
kommuner
regioner
valg


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik