Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 3. oktober 2017

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

 

December redegørelse 2017-2018

Februar redegørelse 2017-2018

Martsredegørelse 2017-2018

Aprilredegørelse 2018-2019

 

 

 

Regeringens Lovprogram 2017-2018

 

Download publikationen i pdf-format

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

 

Tilbage til toppen