Organisation

Statsministeriet som organisation
Statsministeriets hovedopgaver er at bistå statsministeren i alle udenrigs- og indenrigsspørgsmål samt i sager vedrørende vores ressortopgaver.

Statsministeriets organisation er tilpasset varetagelsen af disse forskelligartede opgaver, jf. organisationsdiagram.

Statsministeriet består af 7 områder. Under Statsministeriet hører også de to rigsombudsmænd henholdsvis på Færøerne og i Grønland.

Ministersekretariatet varetager den daglige ministerbetjening, herunder kontakten til pressen.

Politisk Sekretariat har særligt fokus på regeringens prioriterede projekter og politikudvikling, og arbejder med at styrke den strategiske ledelse af regeringen og øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgivere.

Udenrigspolitisk Afdeling varetager det internationale område, dvs. udenrigs- og udenrigsøkonomiske spørgsmål, herunder EU, nordisk samarbejde samt sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold.

Indenrigspolitisk Afdeling varetager de indenrigspolitiske og -økonomiske forhold. Afdelingen koordinerer materiale til ministermøder, lovprogrammet og regeringens Koordinationsudvalg, statsrådssager og varetager ressortopgaverne vedrørende det nordatlantiske område, dvs. Færøerne og Grønland samt pressen. Opgaverne vedrørende det nordatlantiske område varetages af Nordatlantsekretariatet, der er en del af Indenrigspolitisk Afdeling. Endvidere arbejdes med udvikling af og opfølgning på højt prioriterede regeringsinitiativer.

Juridisk Afdeling varetager ressortopgaverne vedrørende statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og ressortfordelinger, aktindsigtsanmodninger samt lovgivning, som Statsministeriet er ansvarlig for. Juridisk Afdeling bistår også de øvrige afdelinger med juridisk rådgivning.

Administrationsafdelingen varetager Statsministeriets interne servicefunktioner, der omfatter personale, budget og regnskab, it, journal, betjentstue, Marienborg og kantine. Hertil kommer en række administrative funktioner i relation til kongehuset (finanslovsarbejde, anvisning af årpenge, momsrefusion osv.) og ordensvæsen (indstillinger til dekorering).

Regeringens Kommunikationsenhed varetager koordinering af kommunikation vedrørende regeringens politiske udspil og arbejde. Drift af regeringen.dk.

Endelig henhører de to rigsombudsmænd på henholdsvis Færøerne og i Grønland under Statsministeriet. Rigsombudsmændene er rigets øverste repræsentanter på Færøerne og i Grønland og er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik