Rigsfællesskabet

Færøerne og Grønland er dele af det danske rige. På grund af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har de en udvidet grad af selvstyre.

Med hjemmestyre-/selvstyrestyreordningerne har de færøske og de grønlandske myndigheder fået mulighed for selv at beslutte at overtage ansvaret for en række sagsområder. De færøske og de grønlandske myndigheder har således ansvaret for at lovgive for og administrere de områder, der overtages, og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning. Staten yder årligt et generelt økonomisk tilskud til Færøerne og til Grønland.

Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 og Grønlands hjemmestyre i 1979. I 2005 blev Færøernes muligheder for at overtage yderligere sagsområder udvidet væsentligt, og i 2009 blev den grønlandske hjemmestyreordning afløst af en selvstyreordning.

Overordnede spørgsmål om hjemmestyre-/selvstyreordningerne hører under Statsministeriet.

De enkelte ministerier varetager behandlingen af sager vedrørende Færøerne og Grønland svarende til deres danske ressortområde.

Statsministeriet udgiver Grønlandsk Lovregister, der kan findes under Statsministeriets publikationer.

Rigsombudsmanden på Færøerne udgiver en årlig beretning og i samarbejde med Færøernes landsstyre Færøsk Lovregister, der kan findes på Rigsombudsmandens hjemmeside.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik