Velkommen til Statsministeriet

 • VELKOMMEN<br /><br />Velkommen til Statsministeriet!
 • STATSMINISTERIET PÅ CHRISTIANSBORG<br /><br />Statsministeriet har i dag til huse på Christiansborg – side om side med både Folketinget og Højesteret.<br /> <br />Oprindelig blev den ene halvdel af Christiansborg, den til venstre for tårnet set fra Christiansborgs Indre Gård, indrettet til slot for kongefamilien. <br /><br />Den anden halvdel af Christiansborg, den til højre for tårnet, var tiltænkt parlamentet, dvs. Landstinget og Folketinget.
 • MINISTERIERNES REPRÆSENTATIONSLOKALER<br /><br />Statsministeriets lokaler skulle oprindeligt have fungeret som kongefamiliens privatbolig. <br /><br />Da kongefamilien alligevel ikke flyttede ind på Christiansborg, blev lokalerne i stedet indrettet som ministeriernes repræsentationslokaler.<br /><br />Det betød, at ministrene, især statsministeren og udenrigsministeren, kunne anvende repræsentationslokalerne i forbindelse med fx officielle besøg fra udlandet.<br /><br />Lokalerne var stort set uændrede, fra de blev færdiggjort i 1920’erne og frem til 1980, hvor Statsministeriet flyttede ind.
 • STATSMINISTERIET FLYTTER IND<br /><br />Med flytningen til Christiansborg blev Statsministeriet samlet på ét sted, hvor det hidtil havde ligget på to forskellige adresser, i Slotsholmsgade og på Christiansborg.<br /><br />Statsministeriet ligger ca. 20 meter over gadeplan og råder over de to etager, som kaldes ”mellemetagen” og 2. sal.
 • RECEPTIONEN<br /><br />Når du ankommer til Statsministeriet, bliver du mødt af en række portræthoveder i gips. Gipsmodellerne blev oprindeligt brugt til at udforme de masker, der er hugget i granit på Christiansborgs facade af Anders Jensen Bundgaard.<br /><br />Her ses bl.a. portræthoveder af Eckersberg, Niels Juel, Grundtvig, Thorvaldsen og Kierkegaard.
 • I receptionen bliver du modtaget af Statsministeriets betjente og bedt om at vente ved hovedindgangen. Her kan du i ventetiden studere yderligere to imposante portræthoveder af henholdsvis Peder Oxe og Absalon.
 • Peder Oxe (1520-1575) var dansk rigsråd af flere omgange. På grund af stridigheder med kongen måtte han i en periode forlade landet. Under Den nordiske Syvårskrig vendte han hjem igen og blev udnævnt til rigshovmester, den tids førsteminister.<br /><br />Absalon (ca. 1128-1201) var af den magtfulde Hvide-slægt. Som fosterbroder til den senere kong Valdemar Sejr og som biskop og senere ærkebiskop opnåede han stor politisk indflydelse, ligesom han var med i kampen mod de vendiske sørøvere. Han regnes for Københavns grundlægger og byggede sin borg, hvor Christiansborg står i dag.
 • SPEJLSALEN<br /><br />Overfor indgangspartiet bevæger du dig ind i det første markante rum – Spejlsalen. Spejlsalen var oprindeligt tænkt som kongefamiliens spisesal.
 • Navnet stammer fra de ophængte spejle i salen, hvoraf to er bibeholdt. <br /><br />I 2009 foretog Statsministeriet en omfattende modernisering af Spejlsalen. Her blev akustik og belysning forbedret, og salen blev malet til sin nuværende lyseblå farve.
 • Den moderniserede Spejlsal anvendes i dag til mange forskellige formål: <br /><br />Spejlsalen danner ramme om regeringens ministermøder, som afholdes én gang ugentligt, når Folketinget er samlet. På ministermøderne, som ledes af statsministeren, drøfter regeringen kommende lovforslag, regeringsinitiativer, politiske emner i al almindelighed osv. Salen fungerer også som helt almindelig mødesal både for statsministeren og for ministeriets embedsmænd.
 • Men Spejlsalen er nok mest kendt for statsministerens pressemøder, der bliver transmitteret her på hjemmesiden.
 • DRONNINGETRAPPEN<br /><br />Bevæger du dig fra Spejlsalen og ind i området, hvor statsministeren har sit kontor, passerer du forbi Dronningetrappen. <br /><br />Dronningetrappen er en imponerende trappeopgang med et fantastisk hvælvet loft.
 • Oprindeligt forbandt trappen kongehusets repræsentationslokaler på etagen nedenunder med kongefamiliens private gemakker på 2. sal.<br /><br />Dronningetrappen forbinder i dag Statsministeriets to etager med hinanden.
 • PAPEGØJESPEJLENE <br /><br />I trapperummet støder du på et spøjst syn. I de indmurede spejle på væggen er der papegøjemotiver, som bringer dig til en helt anden verden!
 • Og det er ikke helt forkert. Spejlene med papegøjemotiverne stammer nemlig fra embedsboligerne på de Dansk Vestindiske Øer.
 • Da Danmark solgte øerne til USA i 1917 for 25 millioner $ fragtedes indboet hjem til Danmark, bl.a. for at bruge det i udsmykningen af Christiansborg.<br /><br />Og sådan gik det til, at Statsministeriet fik papegøjer ind i ministeriet!
 • DET OVALE VÆRELSE <br /><br />På samme måde som Det Hvide Hus i USA har et Ovalt kontor, så råder Statsministeriet også over et Ovalt Værelse.
 • Det Ovale Værelse var oprindeligt tænkt som Dronningens påklædningsværelse. Det ses tydeligt af de mange skabe, som omkranser rummet.<br /><br />Det særprægede ovenlysvindue, som er rummets eneste naturlige lyskilde, skulle sikre, at der altid var et godt lysindfald i rummet.
 • I dag danner Det Ovale Værelse en pompøs ramme om opbevaringen af Statsministeriets service, linned osv. og fungerer som gennemgangsrum mellem Dronningetrappen og det, der skulle have været dronningens soveværelse, og som i dag fungerer som departementschefens kontor.
 • DEPARTEMENTSCHEFENS KONTOR <br /><br />Departementschefens kontor skulle oprindeligt have fungeret som dronningens sovegemak. <br /><br />Fra sovegemakket var der udgang, dels til dronningens påklædningsværelse, og dels til dronningens arbejdsværelse, som i dag kaldes Egetræsværelset.
 • EGETRÆSVÆRELSET<br /><br />Egetræsværelset skulle oprindeligt have fungeret som Dronningens arbejdsværelse. Navnet skyldes egeparkettet i gulvet. Egetræsværelset fungerer i dag som mødelokale.
 • Bl.a. mødes Regeringens Koordinationsudvalg hver onsdag i Egetræsværelset for at drøfte regeringsinitiativer forud for ministermødet.
 • MINISTERSEKRETARIATET<br /><br />Fra Egetræsværelset er der direkte adgang til Statsministeriets Ministersekretariat, som ligger dør om dør med statsministerens kontor.<br /><br />Oprindeligt var det nuværende Ministersekretariat ét stort rum, i dag er det opdelt med skillevægge for at udnytte pladsen til kontorformål.
 • DEN KONGELIGE SALON<br /><br />Oprindeligt var Ministersekretariatet indrettet til salon for kongefamilien. Det var prydet af hvide møbler, et hvidt piano samt en imponerende pejs.<br /><br />Det var her, den kongelige familie skulle have sin private ”stue” på Christiansborg.
 • STATSMINISTERENS KONTOR <br /><br />Det er uklart, hvilken funktion statsministerens kontor oprindeligt havde. Måske skulle rummet have fungeret som kongens arbejdsværelse på samme måde som Egetræsværelset var Dronningens arbejdsværelse. Det kan dog ikke bekræftes af historiske kilder.
 • Men rummet danner i dag en imponerende ramme om statsministerens daglige kontor og arbejde. <br /><br />Fra kontoret er der udsigt til Ridebanen og ud over Københavns tage op mod Nørreport Station.
 • Statsministerens kontor er indrettet med et udvalg af danske møbelklassikere: Børge Mogensen sofaarrangement. Hans Wegeners ”the Chair.” Mogens Koch’s reoler. PH- og le Klint-lamper.
 • MALERIERNE PÅ STATSMINISTERENS KONTOR <br /><br />Statsministeriet har en udlånsaftale med Statens Museum for Kunst. <br /><br />Når en ny statsminister tiltræder, er der tradition for, at han eller hun efter samråd med direktøren for Statens Museum for Kunst udvælger en række kunstværker fra magasinerne, som udlånes til Statsministeriet.
 • Nu hænger der tre malerier af den danske kunstner Troels Wörsel. Troels Wörsel blev født i 1950 i Århus. Hans vej til kunsten gik via en stærk interesse for filosofi og matematik. Wörsels værker kredser om maleriets virkemidler. Han er stærkt optaget af arbejdsprocessen i skabelsen af maleriet, ligesom han er uhyre bevidst om den tradition, maleriet bærer. Med sine store flotte malerier udforsker han konstant maleriets grænser. Hans malerier er signalkraftige, stoflige - og radikalt anderledes.
 • GANGEN OVER TIL FOLKETINGET<br /><br />Fra statsministerens kontor og ud gennem de pansrede døre er du nu tilbage ved receptionen og indgangen. <br /><br />Men til sidst også nogle ord om gangen, hvorfra man kan gå direkte over i Folketinget.  <br />
 • MALERIER AF L.A. RING <br /><br />På gangen hænger en række malerier af den danske maler Laurits Andersen Ring (1854-1933). <br /><br />Malerierne er en testamentarisk gave fra fabrikant O.P. Christensen, som donerede 31 L.A. Ring billeder til Statsministeriet i 1954.
 • Blandt de donerede malerier findes en række værker, der anses som hovedværker af L.A. Ring og i betragtning af hans status som en af de væsentligste danske kunstnere, er der tale om kunstværker af enestående national betydning.
 • Malerierne udlånes derfor fra tid til anden til kunstmusser og -udstillinger, og en række af de væsentligste malerier er fast udlånt til Statens Museum for Kunst. Nogle malerier er desuden udlånt til Udenrigsministeriet, herunder forskellige danske ambassader.
 • STATSMINISTERGALLERIET<br /><br />Et andet særtræk på gangen er det traditionelle ministergalleri over tidligere ministre.<br /><br />Her finder du alle statsministre fra 1848 og frem til i dag, se også ”Statsministre siden 1848.”<br /> <br />Princippet er, at billedet af en statsminister først kommer op at hænge, når han eller hun er fratrådt. Og man får kun ét billede, også selvom man har været statsminister flere gange.
 • MELLEMETAGEN<br /><br />Vi har nu været rundt på Statsministeriets 2. sal. <br /><br />Via en trappe kan man bevæge sig ned til Mellemetagen. Mellemetagen rummer kontorer, hvor størsteparten af Statsministeriets medarbejdere er placeret.<br />
 • SLUT PÅ RUNDVISNING<br /> <br />Hermed slutter rundvisningen i Statsministeriet.<br /><br />Vi håber, at du synes, at det har været spændende at kigge indenfor. <br /><br />Hvis du har spørgsmål til os, er du velkommen til at skrive til webmaster@stm.dk, eller du kan måske finde svar på dine spørgsmål andre steder på vores hjemmeside.

   Accept af cookies

   Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

   Læs mere om cookies på nedenstående link:

   Cookie politik