Lov om årpenge for kronprins Frederik

LOV nr 135 af 19/03/1986

Lov om årpenge for kronprins Frederik

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. For kronprins Frederik fastsættes fra det tidspunkt at regne, da Hans kongelige Højhed fylder 18 år, en årpenge med et grundbeløb af 920.000 kr.

Stk. 2. Beløbet forhøjes eller nedsættes med 3 procent for hver fulde 3 points' udsving ud over 151 i reguleringspristallet for januar måned (reguleringspristal januar 1980 = 100). Reguleringen sker fra den efterfølgende 1. april. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.

Stk. 3. Årpengebeløbet udbetales fra den 1. juni 1986 månedligt forud.

§ 2. Fra det tidspunkt at regne, da Hans kongelige Højhed får selvstændig bolig, fastsættes en årpenge med et grundbeløb af 2.100.000 kr.

Stk. 2. Sker der generel ændring af tjenestemandslønninger, foretages tilsvarende regulering af grundbeløbet.

Stk. 3. Ydelsen efter stk. 1, jfr. stk. 2, forhøjes eller nedsættes med 3 procent for hver fulde 3 points' udsving ud over 151 i reguleringspristallet (reguleringspristal januar 1980 = 100). Reguleringspristallet for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummene henholdsvis 1. april - 30. september og 1. oktober - 31. marts. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.

Stk. 4. Ydelsen udbetales månedligt forud.

§ 3. Så længe Hans kongelige Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke modtage vederlag for statstjeneste.

Givet på Christiansborg slot, den 19. marts 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

INGRID

Dronning af Danmark

Rigsforstander

POUL SCHLÜTER

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik