Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

LOV nr 1119 af 20/12/1995

Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Statens ydelse til prins Joachim fastsættes med et årligt grundbeløb af 2.000.000 kr.

Stk. 2. Den del af grundbeløbet, der dækker lønudgifter, reguleres pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i statens tjenestemandslønninger. Den øvrige del af grundbeløbet forhøjes eller nedsættes med 1 procent for hver fulde 3 points udsving ud over 296 i nettoprisindekset for juli måned 1995. (Nettoprisindeks januar 1975 = 100). Nettoprisindekset for januar og juli måneder benyttes ved reguleringen for tidsrummene henholdsvis 1. april - 30. september og 1. oktober - 31. marts. Eventuelle overskydende point henstår til næste regulering.

Stk. 3. Årpengebeløbet udbetales fra den 1. januar 1996 månedligt forud.

§ 2. Så længe Hans Kongelige Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke modtage vederlag for statstjeneste.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

Poul Nyrup Rasmussen

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik