Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus

LOV nr 213 af 31/05/1963

Lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus.

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Stk. 1. For arveprins Knud fastsættes en årpenge med et grundbeløb af 150.000 kr., hvortil kommer et beløb af 47.500 kr. Sidstnævnte beløb forhøjes eller nedsættes med 1.250 kr. for hver 3 points, det af det statistiske departement for januar måned hvert år udregnede detailpristal med priserne i juli 1914 som basis stiger udover eller falder under 297. Reguleringen af beløbet finder sted fra den efterfølgende 1. april.

Stk. 2. Årpengebeløbet udbetales fra den 1. juli 1953 at regne med 1/12 månedlig og forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 3. Sålænge Hans Kongelige Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke nyde særligt vederlag for statstjeneste.

§ 2

Stk. 1. Skulle ægteskabet mellem arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde opløses ved Hans Kongelige Højheds død, tillægges der Hendes Kongelige Højhed en årpenge af den i § 1 fastsatte størrelse.

Stk. 2. Er ved den længstlevende ægtefælles død flere af de i ægteskabet mellem arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde fødte børn under 21 år, tillægges der hvert af disse børn en ligelig andel i en årpenge af den i § 1 fastsatte størrelse. Efterlader ægtefællerne sig alene eet barn under 21 år, tillægges der dette en årpenge af den i § 3 fastsatte størrelse. Retten til at oppebære årpenge bortfalder for hvert barns vedkommende ved det fyldte 21. år, jfr. dog § 3.

§ 3

Stk. 1. For prins Ingolf fastsættes fra det tidspunkt at regne, da Hans Højhed fylder 21 år, en årpenge med et grundbeløb af 75.000 kr., hvortil kommer et beløb af 23.750 kr. Sidstnævnte beløb forhøjes eller nedsættes med 625 kr. for hver 3 points, det af det statistiske departement for januar måned hvert år udregnede detailpristal med priserne i juli 1914 som basis stiger udover eller falder under 297. Reguleringen af beløbet finder sted fra den efterfølgende 1. april.

Stk. 2. Årpengebeløbet udbetales fra den 1. marts 1961 at regne med 1/12 månedlig og forud ved hver måneds begyndelse.

Stk. 3. Sålænge Hans Højhed oppebærer årpenge, kan han ikke nyde særligt vederlag for statstjeneste.

Givet på Christiansborg slot, den 17. november 1953

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Kongens Navn:

Knud,

Arveprins.

Rigsforstander.

(L.S.)

Hans Hedtoft.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik