Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 18. februar 2005 besluttet

at afskedige i nåde kirkeminister Tove Fergo, Kommandør af Dannebrogordenen, fra den hende hidtil betroede ministerstilling;

at fritage minister for flygtninge, indvandrere og integration samt minister for udviklingsbistand Bertel Geismar Haarder, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, for disse stillinger;

at fritage trafikminister og minister for nordisk samarbejde Flemming Hansen, Kommandør af Dannebrogordenen, for stillingen som minister for nordisk samarbejde;

at fritage undervisningsminister Ulla Tørnæs, Kommandør af Dannebrogordenen, for denne stilling;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende energilovgivningen overføres fra økonomi- og erhvervsministeren til trafikministeren med den bemærkning, at Energitilsynet fortsat sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende statens ejerskab af Gastra A/S overføres fra finansministeren til trafikministeren;

at bestemme, at betegnelsen for Trafikministeriet ændres til Trafik- og Energiministeriet;

at udnævne minister for flygtninge, indvandrere og integration samt minister for udviklingsbistand Bertel Geismar Haarder, Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, til undervisningsminister og kirkeminister;

at udnævne trafikminister og minister for nordisk samarbejde Flemming Hansen, Kommandør af Dannebrogordenen, til trafik- og energiminister;

at udnævne undervisningsminister Ulla Tørnæs, Kommandør af Dannebrogordenen, til minister for udviklingsbistand;

at udnævne miljøminister Connie Hedegaard til minister for nordisk samarbejde, således at hun tillige fortsat beklæder stillingen som miljøminister;

at udnævne medlem af Folketinget Rikke Hvilshøj til minister for flygtninge, indvandrere og integration;

at udnævne medlem af Folketinget Lars Barfoed, Ridder af Dannebrogordenen, til minister for familie- og forbrugeranliggender, som hermed overtager ansvaret for ledelsen af de under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender hørende forretninger, der i medfør af kongelig resolution af 16. februar 2005 midlertidigt var overdraget til økonomi- og erhvervsministeren;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende regulering af registrering af køretøjer m.v. - som omhandlet i færdselslovens § 72 - § 75, § 88 a, stk. 1, for så vidt angår fritagelse for betaling af nummerplader, § 124 h - § 124 p samt § 124 q for så vidt angår betalinger, der sker i henhold til disse bestemmelser - overføres fra justitsministeren til skatteministeren;

at bestemme, at ressortansvaret for sager vedrørende lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, lov om sterilisation og kastration samt lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. overføres fra justitsministeren til indenrigs- og sundhedsministeren samt

at bestemme, at den departementale ekspedition af sager vedrørende nordisk samarbejde fortsat sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for nordisk samarbejde og på hendes ansvar.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik