Orientering om kongelig resolution af 6. december 2007

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 6. december 2007 besluttet

at det må behage Deres Majestæt at bestemme: at ressortansvaret for administrationen af Clean Development Mechanism (CDM), herunder administrationen af de afsatte midler på 50 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til statslige køb af Clean Development Mechanism (CDM) kreditter, overføres fra udviklingsministeren til klima- og energiministeren;

at den i kongelig resolution af 23. november 2007 nævnte overførsel fra justitsministeren til skatteministeren af ressortansvaret for sager vedrørende registrering af motorkøretøjer mv. samt for sager vedrørende registrering af køretøjer mv. i Grønland først sker med virkning fra 1. januar 2008;

at den i kongelig resolution af 23. november 2007 nævnte overførsel fra miljøministeren til klima- og energiministeren af sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg (miljøbeskyttelseslovens § 50-50 b) overføres fra klima- og energiministeren til miljøministeren;

at ressortansvaret for sager vedrørende håndtering af affaldsforbrændingsanlæg, herunder organisering af affaldsforbrændingssektoren, jf. også miljøbeskyttelseslovens § 50 b, overføres fra miljøministeren til klima- og energiministeren. Dog forbliver ressortansvaret for sager vedrørende miljøregulering af affaldsforbrændingsanlæg hos miljøministeren. Endvidere overføres ressortansvaret for sager vedrørende rammebetingelser for anvendelse af affald som brændsel fra miljøministeren til klima- og energiministeren;

at kompetencen i medfør af lov om visse spil, lotterier og væddemål til: at godkende vedtægter og ændringer heraf, jf. lovens § 2, stk. 3, at udnævne formanden for bestyrelsen, jf. lovens § 3, stk. 2, 2. pkt., at udpege et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer som næstformand, jf. lovens § 3, stk. 2, 5. pkt., at fastsætte størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag, jf. lovens § 3, stk. 3, og sammen med skatteministeren at udarbejde en redegørelse om udlodningsordningen, jf. lovens § 6 A, stk. 6, overføres fra kulturministeren til finansministeren.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik