Emneoversigt

Vedrører din henvendelse et andet ministeriums fagområde?
Du får hurtigere svar, hvis du går den lige vej til det relevante ministerium.

Oversigten indeholder emner, som Statsministeriet modtager henvendelser om. Emnet er placeret under det ministerium, der bedst kan svare.

familieretlige forhold
affald
aktiveringsindsats
almene boliger
anklagemyndigheden
apoteker
arkitektur
asyl
barselsdagpenge
betalingstjenester
biblioteker
bilbeskatning
biobrændstoffer
boligjobordningen
byfornyelse
byggeri
cybersikkerhed
dagpenge
dagtilbud
det indre marked
digitalisering
domstolene
DSB
dyrevelfærd
efterløn
ejendomsvurderinger
ejendomsværdiskat og grundskyld
eksportfremme
elektricitetsforsyning
energi
enklere regler og færre byrder
erhvervsakademier
erhvervspolitik
erhvervsskatter
erhvervsuddannelser
ernæring
EU-samarbejdet
familiesammenføring
Femern Bælt-forbindelse
film
finansiel Stabilitet
finansielle markeder
finanslov
finanspolitik
fiskeri
fleksjob
folkeafstemninger
folkekirken
folkeskole
forebyggelse
forsikring og Pension
forskning
forsvarets organisation og kapaciteter
færdselsloven
fødevarer
fødevaresikkerhed
gymnasiale uddannelser
handelspolitik
handicappede
hjælp til danskere i udlandet
idræt
indkomstskat
indsatsen mod parallelsamfund
integration
international økonomi
jobcentre
kemikalier
klima og CO2
klimatilpasning
kommuner
kommuneskat
kontanthjælp
kulturarv
landbrug
landdistrikter
licens
ligestilling
luftkvalitet
materiel til Forsvaret
medicin
medier
menneskerettigheder
metrocityringen
miljø
mobil- og bredbåndsdækning
motorveje
museer
natur
natura2000
nødhjælp
offentlige finanser
offentlige selskaber
opholdstilladelse på grund af beskæftigelse
patientrettigheder
penge- og realkreditinstitutter
pensionsbeskatning
PET
planlov
planlægning
politiet
Post Danmark
produktsikkerhed
professionshøjskoler
psykiatri
redningsberedskabet
regioner
regnskaber
rejsekort
rejsevejledninger
råstoffer
skatter og afgifter
sort arbejde
staten som arbejdsgiver
statens uddannelsesstøtte
statsborgerskab
straffeloven
sundhedsvæsenet
sygdomme
sygedagpenge
søfart
takster i den kollektive trafik
teatre
tele­kommunikation
terror
trafiksikkerhed
trosforhold
turisme
udenrigs- og sikkerhedspolitik
udlændinges erhvervelse af fast ejendom
udsatte grupper
udsendte soldater
udviklingssamarbejde
ungdomsuddannelser
universiteter
valg
vandforsyning
vandrammedirektiv
varme
veteraner
videregående uddannelser
virksomheders samfundsansvar
visum
visum og borgerservice
voksen- og efteruddannelse
vækst- og konkurrenceevne
vækstkapital
våbenloven
ældre
økonomisk politik
økonomiske fremskrivninger


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik