Statsministeriets logo

Statsministeriet har gennem årene modtaget en del henvendelser vedrørende ministeriets logo, dels om logoets historiske baggrund, dels om de symboler, der indgår i logoet.

Rigsarkivet (v. arkivar Nils Bartholdy) har på Statsministeriets foranledning redegjort for logoets historie i nedenstående artikel:

Fra underhåndsmærke til åbent symbol
Indtil for nogle årtier siden brugte ministre og højere embedsmænd regelmæssigt de såkaldte underhåndsbreve til uformelle meddelelser, når man ville give et praj om noget, udstikke retningslinjer eller sige tak. De fik ikke nødvendigvis journalnummer og efterlod sjældent en kopi hos afsenderen. De kaldtes også ”kære ven-breve”, fordi de blev indledt med ”Kære (navn)”, ”Kære departementschef” o. lign. I det ydre var de let kendelige, da der øverst i venstre hjørne var trykt et mærke, der for de fleste ministeriers vedkommende bestod af en krone med en knyttet rem omkring. I enkelte ministerier brugte man et knyttet bånd omkring kronen, og i nogle få tilfælde hang der en elefant i båndet. Elefanten var en hentydning til Elefantordenen. På remmen eller båndet stod der ”Udenrigsministeriet”, ”Socialministeren” el. lign. Mærket var næsten altid trykt i rødt. Den røde farve signalerede, at her var der tale om et brev af en anden art end de regulære skrivelser, der afspejler en retstilstand.

Man begyndte at bruge underhåndsbreve med krone og knyttet rem en gang i 1890’erne. Den lighed, den knyttede rem har med den engelske Hosebåndsorden, er ikke tilfældig. På den tid brugte en del engelske fabrikker og hoteller noget, der lignede det fornemme ordenstegn omkring deres navn eller symbol. Det er herfra, man fik ideen til det danske underhåndsmærke.

Efterhånden blev underhåndsbreve i den oprindelige betydning anvendt i mindre grad. I dag er embedsmænd ikke fortrolige med formen. Der opstod andre måder at meddele sig uformelt til hinanden på. Breve skrevet på underhåndspapir kan ikke undtages fra aktindsigt. Undertiden ses underhåndsmærket brugt i sammenhænge, der ikke er underhåndsanliggender.

Da denne udvikling har medført, at man nu i praksis ser med andre øjne på det særlige mærke med krone, åbner det muligheden for at anvende mærket som logo på almindeligt brevpapir og, hvor der ellers er behov for det.

Statsministeriet bruger derfor nu generelt sit tidligere underhåndsmærke med en elefant hængende i båndet omkring kronen. Elefanten viser hen til Kongehuset som en del af Statsministeriets ressort.

Nils G. Bartholdy, Rigsarkivet

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik