Opgaver

Christiansborg

Statsministerens sekretariat
Statsministeriets vigtigste opgave er at fungere som statsministerens sekretariat og bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.

Dette princip blev knæsat helt tilbage i Jens Otto Krags tid i midten af 1960’erne. Statsministeriet skal være et lille og professionelt sekretariat, der kan ”klæde statsministeren på” i aktuelle sager.

Ministeriet er derfor organiseret med øje for at holde statsministeren løbende orienteret, fungere som rådgiver og bistå med koordinering, så forslag og beslutninger i regeringen altid er i overensstemmelse med regeringens almindelige politik.

Det er også afspejlet i Statsministeriets hovedopgaver og organisation.

Statsministeriet er et lille ministerium med normalt godt 80 medarbejdere.

Nedenfor kan du se, hvordan medarbejderne fordeler sig på faggrupper:

FaggruppeAntal
Akademikere44
HK/bibliotekarer15
Betjente & chauffører10
It-medarbejdere2
Studenter8
Elev1
I alt80

Statsministeriets hovedopgaver
Statsministeriets arbejde falder i to hovedopgaver, hvoraf den første er klart dominerende:

1. Ministerbetjening
2. Ressortopgaver

1.1. Ministerbetjening
Langt hovedparten af Statsministeriets arbejde er rettet mod ministerbetjening. Det indebærer, at Statsministeriet skal kunne bistå statsministeren på alle de områder, som kræver statsministerens involvering og deltagelse.

Ministerbetjening vedrørende udenrigspolitiske forhold
En vigtig del af arbejdet på udenrigsområdet vedrører samarbejdet inden for EU og statsministerens deltagelse heri. Her har Statsministeriet et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet og andre ministerier i forberedelsen af sager og opgaver.

En anden vigtig del af udenrigsområdet vedrører sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold, herunder Danmarks deltagelse i samarbejdet inden for NATO. På det sikkerheds- og forsvarspolitiske område har Statsministeriet et tæt samarbejde med især Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i forberedelsen af sager og opgaver.

Udenrigsområdet varetager også en række andre opgaver herunder statsministerens deltagelse i samarbejdet i FN, det Nordiske Råds samarbejde, andre organisationer og det bilaterale samarbejde med lande og andre aktører.

Ministerbetjening vedrørende indenrigspolitiske forhold
På indenrigsområdet forbereder Statsministeriet alle sager og opgaver inden for økonomiske og indenrigspolitiske forhold, der kræver statsministerens involvering og deltagelse. Inden for indenrigsområdet ligger også opgaven med at forberede og koordinere materiale til brug for regeringens ugentlige ministermøde samt til regeringens Koordinationsudvalg. Endvidere forberedes materiale til spørgetimer og pressemøder. Herudover arbejdes med udvikling af og opfølgning på højt prioriterede regeringsinitiativer.

Det er også inden for indenrigsområdet, at arbejdet med regeringens lovprogram er forankret. Hele dette arbejde sker i et tæt samarbejde mellem Statsministeriet og de enkelte fagministerier.

Det er også inden for indenrigsområdet, at spørgsmål vedrørende regeringens forhold til Folketinget og forberedelse af statsråd varetages. Statsråd afholdes ca. 8 gange årligt på Christiansborg under Dronningens forsæde, hvor alle love og vigtige regeringsforanstaltninger i henhold til Grundloven skal forhandles.

Endvidere arbejdes med koordinering og kommunikation vedrørende regeringens politiske udspil og arbejde.

1.2. Ressortopgaver
Statsministeriet adskiller sig fra de fleste andre ministerier ved kun at have få egentlige ressortområder. De vigtigste ressortopgaver er:

  • Det nordatlantiske område, dvs. Færøerne og Grønland
  • Pressen
  • Statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og ressortfordelinger
  • Kongehuset

Det nordatlantiske område
Statsministeriet varetager sager og opgaver i relation til det nordatlantiske område, dvs. generelle spørgsmål om selvstyreordningerne for Færøerne og Grønland. Det er samtidig Statsministeriets største ressortområde.

I Statsministeriets Indenrigspolitiske Afdeling er etableret et Nordatlantisk Sekretariat, som varetager denne ressortopgave i tæt samarbejde med Statsministeriets eneste to underliggende institutioner: Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland.

Pressen
Statsministeriet har siden 1925 været pressens ministerium. Statsministeriet varetager overordnede og principielle spørgsmål af betydning for pressens vilkår i samarbejde med de relevante ressortministerier.

Statsforfatningsret, regeringsdannelse, ministres forhold og ressortfordelinger
En af de få opgaver, som siden 1848 har hørt under statsministeren, er fastsættelse af antallet af ministre og forretningernes fordeling mellem dem.

Statsministeriet beskæftiger sig i tilknytning hertil med en række statsforfatningsretlige spørgsmål vedrørende bl.a. regeringsdannelse og ministres forhold, herunder udnævnelse og afskedigelse af ministre, samt forretningernes fordeling mellem dem.

Kongehuset
Endelig har Statsministeriet traditionelt haft ressortansvaret for kongehuset. Det er en naturlig følge af statsministerens funktion som leder af regeringen. Statsministeriets departementschef har derfor også altid varetaget opgaven som statsrådssekretær. Der samarbejdes med Kongehuset på en række områder.
Statsministeriets ressortansvar dækker ud over de overordnede relationer til kongehuset også den relevante lovgivning vedrørende kongehuset. Det gælder fx:

Statsministeriet har også ansvaret for finanslovsparagrafferne vedrørende kongehuset samt administrationen og anvisningen af årpengene til kongehuset.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik