Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 4. oktober 2016

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

 

Decemberredegørelse 2016-2017
Februarredegørelse 2016-2017
Martsredegørelse 2016-2017
Aprilredegørelse 2016-2017

 

 

Regeringens lovprogram 2016-2017

 

Download publikationen i pdf-format

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

 

Tilbage til toppen